nadpis

Podujatia roku 2014

Autoslalom Sklabiná - 2.3.2014

obrazok
Fotogaléria Fotogaléria 2 Výsledky

Rally Park Veľké Zlievce - 23.3.2014

obrazok
Fotogaléria Výsledky


Opava - 12.4.2014

obrazok
Výsledky

Autoslalom Sklabiná - 11.5.2014

obrazok
Fotogaléria Výsledky

Opava - 31.5.2014

obrazok
Fotogaléria Výsledky


Rally Park Veľké Zlievce - 14.6.2014

obrazok
Fotogaléria Fotogaléria 2 Výsledky

Opava - 14.9.2014

obrazok
Fotogaléria Výsledky

Opava - 19.10.2014

obrazok
Fotogaléria Výsledky

Vyhodnotenie sezóny 2014

obrazok
Fotogaléria

Konečné poradia POKROK CUP 2014 Konečné poradia tímov POKROK CUP 2014

POĎAKOVANIE

Srdečná vďaka patrí všetkým, ktorí prispeli k realizácii 4.ročníka seriálu POKROK CUP 2014, počnúc týždenníkom POKROK, Majstrom športu Júliusom Bystrianskym, sponzormi, organizátormi, pokračujúc všetkými zúčastnenými pretekármi a nezabúdajúc aj na toho posledného fanúšika, ktorý meral cestu medzi nás na preteky. Bolo príjemné stráviť slávnostné ukončenie tohoto tradičného seriálu v piatok na Koprovnici v kruhu toľkých priaznivcov. Veľmi nás to teší, ale zároveň aj zaväzuje snažiť sa aj v budúcom ročníku usporiadať ďalší ročník ešte lepšie, atraktívnejšie, ale hlavne rovnako bezpečne. Ospravedlňujeme sa, ak sa vyskytli nejaké nedostatky. Do novej sezóny želáme veľa kilometrov bez nehody a veľa seriálových bodov a pohárov !


Ďalšie podujatia

obrazok
Fotogaléria Výsledky