nadpis

Oficiálnym organizátorom podujatí HRC je Automobilový oddiel Športového klubu Veľké Zlievce.

Adresa: Športový klub, Ing.E.Kováč, 991 23 Veľké Zlievce č.51

E-mail: Hobbyrallycup@azet.sk

Tel.: 0907 187 778


Zloženie výboru HRC:

Ing. Edmund Kováč - člen výboru, predseda Športového klubu,

Gabriel Bela - člen výboru,

Ivan Krahulec - člen výboru, starosta obce

Ing. Róbert Kováč - člen výboru

Ing. Andrej Kováč - člen výboru


Spoluorganizátori podujatí HRC :

  • ERC Veľké Zlievce
  • Obec Veľké Zlievce
  • BEGA Veľké Zlievce