nadpis

Priebežné výsledky HRC 20.4.2019

rok2019

Výsledky HRC 24.3.2019

Fotogaléria 2.kola HRC 2019

Fotogaléria 2.kola od A.Selského
rok2019

Fotogaléria 1.kola HRC 2019

Fotogaléria 1.kola od A.Selského

Výsledky HRC 3.3.2019


rok2019
RRP_2018

vitazi_2018


2018 - Ján Božik

2017 - Ján Božik

2016 - Ján Božik

2015 - Ján Božik , Ivan Longauer

2014 - Ivan Strmý, Miroslav Krištof

2013 – Ivan Longauer

2012 – Ivan Longauer

2011 - Ivan Strmý